menu

Co to jest InnoPolice

2018-08-20 08:44:27 (ost. akt: 2018-08-20 13:50:24)

Centrum Nauki InnoPolice połączy formalną i nieformalną edukację w zakresie bezpieczeństwa w Polsce, wyznaczając nowe trendy w edukacji i sposobie dotarcia do odbiorcy.
InnoPolice kształtować będzie wizję bezpieczeństwa poprzez uświadamianie zagrożeń i czynne uczestnictwo w ich zapobieganiu.
InnoPolice będzie także uświadamiać jak nasze bezpieczeństwo wygląda z punktu widzenia służb publicznych, ich specyfiki, narzędzi i sposobów budowania kompetencji, aby zdecydowanie rozszerzyć codzienne postrzeganie pracy tych służb przez społeczeństwo. W konsekwencji działań edukacyjnych podniesiony zostanie poziom zaufania do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Rolą Centrum będzie zarówno edukacja jak i rozrywka o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa. Będzie to alternatywa dla tradycyjnych metod edukacyjno- szkoleniowych, poprzez atrakcyjny i ciekawy sposób dotarcia do odbiorcy.

Interaktywny program InnoPolice będzie prezentowało treści zarówno poprzez tradycyjne eksponaty jak i stanowiska wspierane przez najnowsze technologie, dostosowane do poziomu edukacyjnego, które w sposób logiczny i kreatywny będą prowadzić nas poprzez główne działy bezpieczeństwa tak osobistego jak i publicznego.

Wykorzystanie różnych zmysłów i kanałów percepcji jednocześnie (uczenie polisensoryczne) prowadzi do wzrostu efektywności w procesie uczenia się. Piramida zapamiętywania Dale'a jednoznacznie wskazuje, że zapamiętujemy 90% tego co mówimy i robimy poprzez czynne zaangażowanie i eksperymentowanie.
Program edukacyjny i atrakcje dostępne w Centrum zostały tak pomyślane, aby wzmocnić efekt edukacyjny poprzez aktywne uczestnictwo zwiedzających w atrakcjach i zadaniach, niezależnie od ich wieku.

Atrakcje o tematyce bezpieczeństwa w Centrum InnoPolice będą aktywnie angażować zwiedzających i zachęcać do zdobywania samodzielnych doświadczeń. Część programu będzie kształtować umiejętność pracy zespołowej uczestników, która jest jedną z kluczowych kompetencji edukacji szkolnej.

Koncepcja programowa Centrum opiera się na przeplataniu aktywności fizycznych z technologiami, tak aby były spełnione potrzeby zwiedzających o różnych wymaganiach.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii wzmacnia i uatrakcyjnia proces edukacyjny zwłaszcza wśród ludzi młodych (grupy szkolne), dla których obcowanie z technologiami na co dzień jest sprawą naturalną.

InnoPolice oferować będzie edukację przez zabawę w kilku strefach tematycznych:
- Miasteczo Ruchu Drogowego,
- Bezpieczeństwo publiczne,
- Ratownictwo medyczne,
- Straż pożarna,
- Bezpieczeństwo terytorialne,
- Strefa militarna, Strzelnica laserowa.

Każdą ze stref opisano w osobnym artykule (dostępne przez menu po lewej stronie, lub odnośniki powyżej)

Koncepcja Centrum InnoPolice jest zgodna z następującymi programami dotyczącymi bezpieczeństwa i rozwoju:
1. Podstawa programowa MEN w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, a szczególnie w zakresie:
• Realizacji podstawy programowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Realizacji podstawy programowej z przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa" w zakresie zajęć w gimnazjum i liceum.

2. Narodowy Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 - 2020 w szczególności w odniesieniu do celów szczegółowych zawartych w programie NPBRD1:
• Kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu
• Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów
• Zmniejszenie ciężkości wypadków
• Stworzenia podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Strategia Ziemi Szczycieńskiej do 2020 w szczególności w odniesieniu do:
• Włączania się władz lokalnych w procesy budowy innowacyjnej gospodarki i tworzenia sieci współpracy z biznesem i nauką (współpraca samorządów Ziemi Szczycieńskiej z Wyższą Szkołą Policyjną)
• Wykorzystanie atutów sprzyjających branży turystycznej i spożywczej
• Wzrostu aktywności społecznej
• Zachęty dla studentów do rozwijania własnych działalności (Start-Up)
• Podniesienie roli powiatu w inicjowaniu działań sprzyjających turystyce
• Podniesienie poziomu dostępu do usług edukacyjnych i usług
• Podniesienia poziomu aktywności ekonomicznej mieszkańców

4. Plan wdrożenia projektu „Tourage. Rozwój turystyki senioralnej w regionach peryferyjnych" ( Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Elbląg, 20143) w zakresie:
• Działań wspierających regionalny program polityki na rzecz seniorów w województwie warmińsko-mazurskim.
• Zwiększenia całorocznej oferty turystycznej przyjaznej seniorom
• Implementacji dobrych praktyk dotyczących rozwoju turystyki senioralnej.


http://m.szczycienski.wm.pl/2018/08/orig/cni-budynek-4-19011.jpg